Sprzedawca z urzędu

       Informujemy, iż na terenie OSDn MEGA Sp. z o.o. rolę i obowiązki sprzedawcy z urzędu pełni firma MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Hetmańskiej 15L.

Cennik standardowy sprzedawcy z urzędu dostępny jest pod adresem spółki - Energia elektryczna | Zakład Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.