Roczny plan remontów

 

     Zakład Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego, realizując obowiązek wynikający z Art. 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), przedstawia Plan remontowy obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne.

 

Roczny plan remontów na sieci dystrybucyjnej OSD Mega Sp. z o.o. na okres
od 1.10.2019 - 30.09.2020 

                     Rodzaje obiektów lub urządzeń                  Planowane koszty w (tyś. zł) 
 Stacje elektroenergetyczne WN/SN 15 
 Stacje elektroenergetyczne SN/nn, SN/SN 102
 Linie elektroenergetyczne SN 12 
 Linie elektroenergetyczne nn
 Razem  134 
  

  Roczny plan remontów na sieci dystrybucyjnej OSD Mega Sp. z o.o. na okres
od 1.10.2020 - 30.09.2021   

   

Rodzaje obiektów lub urządzeń

 Planowane koszty w (tyś zł)
  Stacje elektroenergetyczne WN/SN 82
  Stacje elektroenergetyczne SN/nn, SN/SN 40
  Linie elektroenergetyczne SN 12
  Linie elektroenergetyczne nn 5
  Razem  139