Kompetencje

• Koncesja na obrót energią elektryczną

• Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

• Uprawnienia operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

• Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na naprawę urządzeń podlegających  dozorowi
  w zakresie: urządzeń dźwigowych, urządzeń ciśnieniowych, rurociągów gazowych

• Spółka posiada zdolność utrzymania w pełnej gotowości urządzeń, sieci i instalacji potrzebnych
  do realizacji dostaw czynników energetycznych

• Świadectwa kwalifikacyjne (osoby dozoru i eksploatacji) uprawniające do zajmowania się eksploatacją
   urządzeń, instalacji i sieci: grupy I (elektroenergetyczne), grupy II (cieplne) i grupy III (gazowe)

• Spółka zatrudnia wysokowykwalifikowaną kadrę techniczną z wieloletnim doświadczeniem