Kadra

Zatrudnienie stabilnego zespołu składającego się z kadry zarządzającej o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym oraz doskonale wykwalifikowanych pracownikach posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia jest znaczącym czynnikiem mającym decydujący wpływ na prawidłowy rozwój spółki oraz jakość świadczonych usług.
Poprzez szukanie nowych aktywności na rynku załoga podejmuje nowe wyzwania dlatego też pracownicy mają możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji, uczestniczą w szkoleniach i na bieżąco zapoznają sie z nowymi technologiami.