IRiESD

     IRiESD została opracowana przez OSD na podstawie ustawy Prawo energetyczne, gdzie uwzględnia w szczególności wymagania: a) zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczególności w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych; b) wynikające z koncesji OSD na dystrybucję; c) określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;

 
 Nazwa pliku Data obowiązywania Pobierz
   Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci  01.06.2017r logoadobe
   Raport z konsultacji IRiESD 01.06.2017r adobe

 

 

 

 

qwe