Informacje o firmie

o_firmie_1

Zakład Usług Technicznych MEGA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 

  

 

Zarząd:

 • Prezes Zarządu           - Jerzy Olszewski
 • Wiceprezes Zarządu  - Roman Breczko

 Działalność Spółki określona jest przez następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.06.1934 r. Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57 poz. 502 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037)
 • Zarejestrowana Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 Podstawowe profile działalności MEGA Sp. z o.o:

 • Obrót energią elektryczną
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Produkcja i sprzedaż gazów technicznych
 • Konserwacje i przeglądy urządzeń dźwigowych
 • Wykonawstwo robót instalacyjnych elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz naprawa
  maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

POLITYKA Zintegrowanego Systemu Zarządzania MEGA Sp. z o.o.