Historia spółki

Nasza firma powstała w styczniu 2000 roku, ale jej historia sięga lat 90. Została ona wydzielona ze struktur Elzam – Holding S.A jako kapitałowo niezależny podmiot o nazwie Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wspólnikami - założycielami spółki są jej pracownicy. Spółka została zarejestrowana 7 grudnia 1999 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 1471, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 08.08.2001 r., została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034343.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 359 500 zł - wpłacony w 100 %

Elbląg