Energia elektryczna

dystrybucja energii

Mega Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) informuje, iż wypełniając obowiązek wynikający z art.9g ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.), opracowała i wprowadziła do stosowania z dniem 2 grudnia 2013 roku Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).


Koncesje

Obrót

Dystrybucja


Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
(obowiązuje od
1 lutego 2022 roku)

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej
(obowiązuje od 1 listopada 2021 roku)

Cennik energii elektrycznej

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy, Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 27 czerwca 2022 roku)

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy, Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku)

Lista sprzedawców rezerwowych