Dotacje z Funduszy Unijnych

 

Zakup linii technologicznej napełniania butli acetylenowych

W 2003 roku podpisanie umowy w ramach Programu Pomocowego UE Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ”Zakup linii technologicznej napełniania butli acetylenem dla MEGA Sp. z o.o. w Elblągu”

Dotacje unijne 1

 

Modernizacja zasilania rezerwowego

W 2010 roku podpisanie umowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 5 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej. Projekt: Modernizacja zasilania rezerwowego średniego napięcia rozdzielni 15kV stacji P-51 celem poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych Elblągu.

Dotacje unijne 2

 

Wymiana aparatury w rozdzielniach średniego napięcia

W 2010 roku podpisanie umowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 5 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej. Projekt: Przebudowa sieci dystrybucyjnej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. w zakresie wymiany aparatury w rozdzielniach średniego napięcia stacji P-51 GPZ celem poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych w dzielnicy przemysłowej Miasta Elbląg.

Dotacje unijne 3