Dostępna moc przyłączeniowa

Informacja za II kwartał 2022 roku


     Informacja z dnia 30 czerwca 2022 roku o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej (MW) dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i do 1kV na obszarze OSDn Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. ( stan na dzień 01.07.2022r.).

 Nazwa GPZ  Napięcie   Rok
2022
2023 2024
2025
2026
2027
GPZ Elbląg-Zamech (Mega) 15 kV 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000  0,000 
GPZ Elbląg-Zamech (Mega) 6 kV  0,000 0,000 0,000  0,000  0,000  0,000 
GPZ Elbląg-Zamech (Mega) <1kV 0,000 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

Informacja z dnia 30 czerwca 2022 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV OSDn Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. (stan na dzień 01.07.2022r.).

Informacja z dnia 30 czerwca 2022 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV OSDn Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. (stan na dzień 01.07.2022r.).