Informacje OSD

Decyzja Prezesa URE z dnia 13 października 2016 roku o wyznaczeniu MEGA Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym  - (plik pdf.)

Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Zakładu Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) - (plik pdf.) 


Zmiana decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Zakładu Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) do dnia 31 grudnia 2030 roku -
(plik pdf.)

Procedura zmiany sprzedawcy (PZS) - (plik pdf.)


Raport z konsultacji IRiESD -
(plik pdf.)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) -
(plik pdf.)

 

Informacja o Sprzedawcach, którzy zawarli Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z Mega Sp. z o.o. - (plik pdf.)


Zasady dobrych praktyk - (plik pdf.)

Struktura paliw - informacja za 2016 rok (2017.03.31) - (plik pdf.)

Wskaźniki jakościowe - informacja za 2016 rok (2017.03.31) - (plik pdf.)

Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł oraz podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł (2017.10.01) - (plik pdf.)

Roczny plan remontów dla urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej MEGA Sp. z o.o.. - (plik pdf.)

REMIT
Podstawa Prawna:

Rozporządzenie (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytyczne Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Komunikaty:

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

energia elektryczna Elbląg Mega