Energia elektryczna

dystrybucja energii

Mega Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) informuje, iż wypełniając obowiązek wynikający z art.9g ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.), opracowała i wprowadziła do stosowania z dniem 2 grudnia 2013 roku Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).


Koncesje

Obrót

Dystrybucja


Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej oraz jej zmiany
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej
(obowiązuje od 01 listopada 2020 roku )

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
(obowiązuje od 01 marca 2020 roku )

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej
(obowiązuje od 02 października 2019 roku )

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
(obowiązuje od 01 maja 2019 roku )

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej (w zakresie opłaty przejściowej i wprowadzenie opłaty kogeneracyjnej)
(obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku )

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej 
(obowiązuje od 01 września 2018 roku )


Cenniki energii elektrycznej oraz ich zmiany

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy
(obowiązuje od 29 sierpnia 2019 roku)

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy
(obowiązuje od 11 kwietnia 2019 roku)

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy
(
obowiązuje od 6 marca 2019 roku)

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy
(obowiązuje od 20 stycznia 2019 roku)

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy
(obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku)
 
 
 
Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 11 kwietnia 2019 roku)

 Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 6 marca 2019 roku)

 Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 20 stycznia 2019 roku)

 Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku)
<spa