Energia elektryczna

dystrybucja energii

Mega Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) informuje, iż wypełniając obowiązek wynikający z art.9g ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.), opracowała i wprowadziła do stosowania z dniem 2 grudnia 2013 roku Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).


Koncesje

Obrót

Dystrybucja


Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej oraz jej zmiany

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawki opłaty OZE

(obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku)

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej

(obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2017 roku)

Cenniki energii elektrycznej oraz ich zmiany

Zmiana Cennika energii elektrycznej Sprzedawcy
(obowiązuje od 01 sierpnia 2017 roku)

Zmiana Cennika energii elektrycznej Sprzedawcy
(obowiązuje od 02 czerwca 2017 roku)

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy
(obowiązuje od 01 stycznia 2014 roku)

Zmiana Cennika energii elektrycznej Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 01 sierpnia 2017 roku)

Zmiana Cennika energii elektrycznej Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 02 czerwca 2017 roku)

Cennik energii elektrycznej Sprzedawcy rezerwowego
(obowiązuje od 01 stycznia 2014 roku)


Dokumenty archiwalne

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawki jakościowej i terminu obowiązywania (obowiązuje od 1 lutego 2017 roku)
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawek opłaty przejściowej oraz stawki opłaty OZE na 2017 rok (obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku)
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje do 31 stycznia 2017 roku)
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku)
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawek opłaty przejściowej
oraz wprowadzenie stawki opłaty OZE na 2016 rok (obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku)
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje od 01 lipca 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku)
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje od 01 lutego 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku)
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawek opłaty przejściowej na 2015 rok (obowiązuje od 01 stycznia 2015 roku)
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawek opłat dystrybucyjnych (obowiązuje od 01 lutego 2014 roku)
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje od dnia 01 lipca 2013 roku)
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej (od 01 lipca 2014 roku)
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawek opłaty przejściowej na 2014 rok (od 01 lipca 2014 roku)
Cennik dla energii elektrycznej (od 01 stycznia 2013 roku)
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej (od dnia 01 lutego 2013 roku)
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ( od dnia 01 stycznia 2013 roku)
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej (od dnia 01 lipca 2012 roku)
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej (z dnia 16 czerwca 2011 roku)
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej (z dnia 16 czerwca 2010 roku)


energia elektryczna Elbląg Mega

 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Mega Sp. z o.o.

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy dla odbiorcy energii elektrycznej przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Mega Sp. z o.o.

Umowa kompleksowa

Generalna Umowa Dystrybucji (GUD) - wzór

Załącznik do Generalnej Umowy Dystrybucji - wzór

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (OWU) - Załącznik nr 1


 energia elektryczna Elbląg Mega


Polecamy


Urząd Regulacji Energetyki
Centrum Informacji o Rynku Energii
Energa - Operator SA
Energa - Obrót SA